аттестация после декретного отпуска
  (495)125-15-52
 • ОТПУСК

  в Москве
  по доступной цене

 • СКИДКИ

  Как получить скидку?
  Акция для всех!

 • ГРАФИК

  Предоставляем
  помощь, оформлении заявлений
  на отпуск

 • БЛАНКИ

  Бланки и
  заявления, на все
  виды услуг

 • ЗАЯВЛЕНИЯ

  Цены на все услуги
  в нашей компании

 • СПРАВКИ

  Составим Вам
  любое
  заявления

 • Контакты

  Информация о нашей
  компании тел. адрес,
  карта подъезда.

Аттестация после декретного отпуска. Аттестация на категорию после

Работаю учителем начальных классов, педагогический стаж 21 год. Аттестация после декретного отпуска защитилась на первую категорию в 2000 году, после декретного отпуска мне продлили действие категории на год, второй раз сдавала на первую категорию в 2006 году. Срок действия категории закончился в феврале 2011 года. Но я в это время (2010-2012) была в отпуске по уходу за ребенком. Выходить на работу планирую в сентябре 2012 года.

Меня предупредили, что при выходе на работу я потеряю категорию. Могу подать заявление на добровольную аттестацию и только на соответствие занимаемой должности. Правы ли они? Во многих областях России в отраслевых соглашениях прописано продление работникам действие на срок до одного года имеющихся квалификационных категорий или сохранение на период до одного года уровня оплаты труда с учетом имевшейся у них квалификационной категории. Не могу понять возможно ли это в Оренбургской области?


вул. Полтавський шлях, 11


м. Харків, 61012


Про атестацію бухгалтерів


У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто Ваш лист щодо атестації бухгалтерів і в межах компетенції повідомляється.


Основними нормативними актами, якими встановлено порядок проведення атестації, є постанова Ради Міністрів СРСР від 26.07.73 N 531 "Про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку" та Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 05.10.73 N 470/267 (зі змінами, затвердженими постановою Державного комітету з науки і техніки та Державного комітету з питань праці та заробітної плати СРСР від 22.10.79 N 528/445 та від 14.11.86 N 486/489) .


Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р. затверджений постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки та Держкомпраці СРСР від 22 жовтня 1979 р.


Зазначені нормативні акти колишнього Радянського Союзу діють відповідно до Постанови Верховної Ради "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР".


Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.


Рішення про проведення атестації вправі приймати міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, інший власник .


Для проведення атестації керівник підприємства, організації наказом призначає атестаційну комісію (голову, секретаря і членів комісії з числа керівних працівників і висококваліфікованих фахівців). До складу комісії включаються також представники профспілкової організації .


Атестація проводиться один раз в три - п'ять років. Конкретні строки, а також графік проведення атестації визначаються керівником підприємства (організації) за погодженням з профспілковим органом і доводяться до відома працівників, що атестуються. При цьому до чергової атестації не включаються особи, що працювали на посаді, яку займають, менше одного року; молоді спеціалісти в період строку обов'язкової роботи після закінчення навчального закладу, вагітні жінки, та жінки, що мають дітей до одного року.


Детально порядок проведення атестації може регламентуватися локальним нормативним актом, що може бути прийнятий на підприємстві як додаток до колективного договору чи затверджений власником за погодженням з профспілковим органом.


Детали вопроса: врач- анестезиолог. В декабре 2007 года получила 2 категорию. С сентября 2010 по август 2012 года находилась в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком. В декабре 2012 года срок категории истекает.Могу ли я аттестоваться на 1 категорию в январе 2014. в новом приказе от 2011 года:От переаттестации освобождаются беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ними. Имеющаяся у них квалификационная категория сохраняется в течение одного года после выхода на работу, затем они имеют право подтвердить ее или претендовать на более высокую квалификационную категорию с представлением отчета о работе по специальности за указанный период.как понять фразу за указанный период?Но как я могу пройти аттестацию, если необходим отчет за 3 года? Если нет, то как тогда быть? Общий врачебный стаж и стаж по специальности 14 лет. Спасибо, за ответ.


Ответы на вопросы по теме Здравоохранение и образование

Здравствуйте! Аттестация не продлевается, срок действия прежней могут продлить (на усмотрение администрации) и то, только оплату. В противном случае, будете получать по стажу. Подача заявления за три месяца, не позже. Я, как и вы вышла из декрета через 1,5 года, за шесть месяцев до окончания срока первой категории. Мне не разрешили подать заявление даже на подтверждение, сославшись на положение об аттестации, сказав, что нужно отработать два года. Результат плачевен: срок истек, категория просрочена (не по моей вине, я готова была аттестоваться), на высшую заявление в результате не приняли, итог - оплата по стажу. При подаче заявления вынудили написать, что категории не имею. Очень обидно, так как выяснилось, но позже, что в дополнении к положению сказано: при наличии категории, можно подать заявление сразу после выхода из декрета и даже находясь в декретном отпуске.Комментарии


Тема: Документы на отпуск
Опубликовано Victoria Justice в 22:56

аптечка в отпуск с ребенком
На наш взгляд, фиксируя порядок и срок принятия данного документа, законодатель подразумевал, что изменения в уже утвержденном графике возможны только по согласию между сторонами (работником и работодателем).
______________________________________________________________
Тема: Документы на отпуск
Опубликовано CQUniversity в 15:51

декретный отпуск как оплачивается
На данный момент нахожусь в отпуске, 14 сентября истекает третий год работы в данной организации, хочу уволиться.
______________________________________________________________

Оставить комментарий